GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Torfowiska

Niewielkie owalne zagłębienia terenu i zarastające płytkie zatoki jezior oraz sąsiedztwo rzek zajmują torfowiska najczęściej niskie i przejściowe. Skład gatunkowy mszaków tych zbiorowisk jest dość słabo poznany. Z punktowych badań wynika jednak, że grupę tę reprezentuje wiele gatunków stanowiących relikty glacjalne (Scorpidium scorpioides, Helodium blandovi, Bryum neodamense, Cinclidium stygium, Tomenthypnum nitens, Paludella squarossa, Mnium rugicum). Dość dobrze natomiast rozpoznana jest flora naczyniowa bogata w gatunki rzadkie, często będące reliktami polodowcowymi (rosiczka okrągłolistna i długolistna, grzybienie północne, dziewięciornik błotny, pięciornik błotny, siedmiopalecznik błotny, kruszczyk błotny, wyblin jednolistny, Lipiennik Loesela). Bardzo interesujące torfowiska przejściowe znajdują się na obrzeżach jeziora Linówek w rezerwacie „Rutka” i w Błaskowiźnie na wschód od jeziora Hańcza i Boczniel, ze znacznym udziałem we florze gatunków borealnych, rzadkich w Polsce, takich jak: sitowie alpejskie, turzyca strunowa, turzyca obła, turzyca bagienna, rosiczka długolistna, torfowiec brunatny Sphagnum fuscum, Sphagnum majus, Sphagnum platyphyllum, skorpionowiec brunatnawy Scorpidium scorpioides, Cinclidium stygium i Campylium elodes. W okolicach Błaskowizny stwierdzono również borealno-subarktyczny mech Calliergon megalophyllum.


Rosiczka okrągłolistna

Torfowce

Dla SPK charakterystyczne są również, wspomniane wcześniej, torfowiska źródliskowe.


Torfowiska źródliskowe
nad jez. Jaczno

Skrzyp olbrzymi i czosnek
niedźwiedzi