GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Nowa infrastruktura na terenie rezerwatu "Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą"
poniedziałek, 07 września 2020 08:37

Przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego, Suwalski Park Krajobrazowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników SPK „Kraina Hańczy” odnowił kładki turystyczne na terenie rezerwatu przyrody „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą”.

Głazowisko Bachanowo to największe nagromadzenie głazów narzutowych w SPK na obszarze niespełna hektara (0,98 ha). Według Muzeum Ziemi Pan, ich liczbę określa się na około 10 000 i jest to jedne z niewielu miejsc w Polsce o tak dużym skoncentrowaniu eratyków na niewielkim obszarze. Głazowisko stanowi jedną z głównych atrakcji przyrodniczych regionu i poddawany jest silnej presji turystycznej. Atrakcyjność tego obszaru podnosi sąsiedztwo rzeki Czarnej Hańczy, która na tym odcinku przybiera charakter górskiego potoku, co jest niespotykane na terenach nizinnych i dodatkowo zachęca do zwiedzenia tego miejsca.

W ramach zadania publicznego pn. „Ochrona rezerwatu Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą  poprzez odbudowę istniejącej infrastruktury” wyremontowano kładkę prowadzącą do rezerwatu przyrody, zabezpieczającą fragment bruku polodowcowego, kładkę z platformą obserwacyjną na rzece Czarna Hańcza, umożliwiającą przejście przez podmokły łęg olszowy oraz kładkę do wyjścia z terenu rezerwatu.

 

Głównym zadaniem odnowionej infrastruktury jest wytyczenie i ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie rezerwatu, zabezpieczając tym samym cenne zasoby przyrodnicze przed nadmierną presją turystyczną. Szacuje się, że obszar ten jest odwiedzany rocznie przez kilkadziesiąt tysięcy turystów.

Zadanie „Ochrona rezerwatu Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą poprzez odbudowę istniejącej infrastruktury” dofinansowane zostało przez Województwo Podlaskie.