GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: turtulspk@gmail.com
Szlak czerwony

Trasa: SZESZUPKA – Wodziłki – Łopuchowo –  Cisówek – DZIERWANY

Długość trasy: 9,2 km

Główne atrakcje:

 • cmentarz ewangelicki w Szeszupce,
 • molenna staroobrzędowców w Wodziłkach,
 • stara zabudowa wiejska w Wodziłkach.

Atrakcje w pobliżu szlaku:

 • osada młyńska z lat 30. XX w. w Turtulu (obecnie siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego),
 • dolina Czarnej Hańczy z ozem turtulskim,
 • punkt widokowy nad stawem turtulskim,
 • źródliska rzeki Szeszupy,
 • rezerwat „Rutka”,
 • rezerwat „Głazowisko Łopuchowskie”,
 • cmentarz ewangelicki w Łopuchowie,
 • dwa pradziejowe kurhany w Dzierwanach.