GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna - Turtul
16-404 Jeleniewo

tel./087/ 569 18 01
fax /087/ 569 76 36

e-mail: zarzad@spk.org.pl
Jezioro Hańcza

Jezioro Hańcza - najgłębsze jezioro w Polsce i w Europie niżowej (głębokość maks. -108,5 m, gł. śr. 38,7 m, objętość 120,4 mln m3, powierzchnia 305 ha, długość linii brzegowej 11750 m). Wody jeziora wypełniają głęboką rynnę polodowcowową. Brzegi otacza wysoka i stroma skarpa. Unikalne charakter ma plaża Hańczy, pokryta rozległymi głazowiskami. Nagromadzenie głazów powstało podczas wytapiania zalegającej w rynnie jeziora bryły martwego lodu. Największy z głazów - kamieniem granicznym (ponad 11 m w obwodzie) - pomnik przyrody, leży przy wschodnim brzegu zbiornika. Dno jeziora charakteryzuje się stromymi stokami. Pełno tu rowów, dołów, górek i stromych wąwozów. Miejscami płycizny sięgają do 50 m od linii brzegowej, w innym miejscu brzeg urywa się gwałtownym urwiskiem.

Kamieniste brzegi Hańczy pozbawione są prawie całkowicie roślinności brzegowej. Roślinność zanurzona tworzy rozległe podwodne łąki, w skład których wchodzą gatunki roślin typowych dla wód czystych, przezroczystych i głębokich (ramienic: zwyczajna, szorstka i szczeciniasta - ramienica jezior górskich, na niżu spotykana jedynie w Hańczy)

Na uwagę zasługuje fauna bezkręgowa jeziora Hańcza, a w szczególności, rzadko spotykany w Polskich jeziorach, zespół skorupiaków stenotermicznych (chłodno- i tlenolubnych): m.in. Pallasea guadrispinosa - skorupiak z rzędu obunogów (relikt polodowcowy), Eurytemora gracilis - widłonóg - gatunek notowany w Polsce tylko w jez. Hańcza (charakterystyczny dla rzek syberyjskich).

Z ryb warto wymienić: sieję, sielawę, stynkę, węgorza, szczupak oraz takie rzadkości jak reintrodukowaną troć jeziorową, strzeblę potokową(chr.), głowacza białopłetwego, głowacza pręgopłetwego (chr.)- gatunek nigdzie, poza Hańczą, w jeziorach niżowych Polski nie spotykany.

Ze względu na unikalny charakter jeziora w 1963 roku utworzono tutaj rezerwat wodno-krajobrazowy „Jezioro Hańcza”.

1. rezerwat jezioro hacza. p. malczewski.jpg
Rezerwat Jezioro Hańcza /P.Malczewski/
poprzednie  strona 1/5  następne
1. rezerwat jezioro hacza. p. malczewski.jpg
10. jezioro hacza. a. markiewicz.jpg
11. podwodne ki ramienic.jpg
12. jezioro hacza. a. markiewicz.jpg
13. okonie. a. markiewicz.jpg
14. oko. a. markiewicz.jpg
15. oko. a. markiewicz.jpg
16. oko. a. markiewicz.jpg

 
Prognoza pogody
Jeleniewo
Pogoda - JeleniewoMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda