GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Finał IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”
poniedziałek, 03 grudnia 2018 10:29

29 listopada 2018 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. Konkurs, dofinansowany przez WFOŚiGW w Białymstoku, adresowany był do młodzieży podlaskich szkół. Uzyskał Honorowe Patronaty: Kuratora Podlaskiego, Starosty Hajnowskiego, Przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Podlaskiego, Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz parków krajobrazowych i narodowych Podlasia: Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wigierskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego, które były jednocześnie współorganizatorami Konkursu.

Tematyka konkursu dotyczyła między innymi zagadnień związanych z zagrożeniami środowiska, zagrożeniami  różnorodności biologicznej oraz zagrożonymi i ginącymi gatunkami. Tegoroczna edycja Konkursu miała za zadanie przybliżenie tematu turystyki na obszarach chronionych.

Do finału Konkursu zakwalifikowało się 52 uczestników z województwa podlaskiego. Suwalski Park Krajobrazowy reprezentowała uczennica Lidia Rudziewicz z Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z niełatwym testem sprawdzającym ich wiedzę przyrodniczą. Dziesięciu finalistów, którzy uzyskali najlepsze oceny z testu, przystąpiło do części ustnej. Odpowiadając na pytania Komisji Konkursowej potwierdzili posiadaną wiedzę przyrodniczą oraz świadomość dotyczącą procesów ekologicznych zachodzących w przyrodzie oraz roli człowieka w środowisku przyrodniczym.

Nasza reprezentantka zdobyła IV miejsce na podium, odnosząc tym samym ogromny sukces. Gratulujemy!