GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
„U źródeł Szeszupy”

Trasa: Malesowizna – Łopuchowo 

Długość: 6 km

Oznakowana kolorem brązowym.

Trasa ścieżki rozpoczyna się w lesie łęgowym w Malesowiźnie, nieopodal źródlisk rzeki Szeszupa, a kończy się przy cmentarzu ewangelickim w Łopuchowie.

Szeszupa na terytorium Polski jest zaledwie dwudziestosiedmiokilometrową rzeką, która płynie w rozległym obniżeniu terenu zwanym zagłębieniem Szeszupy.

Na terenie Litwy pokonuje odległość 236 km, gdzie przepływa między innymi przez Kalwarię i Mariampol. Następnie na terytorium Rosji pokonuje odległość 35 km i tam powyżej miasteczka Lesnoje, łączy się z wodami Niemna.

Ścieżka „U źródeł Szeszupy” jest opowieścią o rzece polsko-litewskiego pogranicza, o mijanych po drodze mokradłach, torfowiskach i łąkach, a także o losach ludzi, którym przyszło żyć u jej źródeł.

O obecności ewangelików na tutejszej ziemi świadczą już tylko, ukryte w gąszczu drzew i krzewów, cmentarze – w Szeszupce i Łopuchowie. Ewangelicy przybyli na ziemię suwalską jako koloniści w drugiej połowie XVIII wieku oraz w latach państwa pruskiego po trzecim rozbiorze Polski (1795 – 1807).

 

Pod koniec XVIII wieku na Suwalszczyźnie pojawili się również Rosjanie – staroobrzędowcy, szukający schronienia przed prześladowaniami w swojej ojczyźnie. Byli to uchodźcy religijni, zmuszeni do opuszczenia Rosji po reformie ksiąg liturgicznych i rytuałów w prawosławnej Cerkwi, którym się sprzeciwili. W roku 1788 założyli wieś Wodziłki, a rok później Łopuchowo. W Wodzikach wierni wybudowali drewnianą świątynię – molennę, która swój obecny wygląd zawdzięcza dobudowanej w 1928 roku dzwonnicy.