GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Rzeźba terenu

Rzeźba Suwalskiego Parku Krajobrazowego została ukształtowana przez plejstoceński (1 800 000 - 10 200 lat temu) lądolód skandynawski, a zwłaszcza przez ostatnie zlodowacenie północnopolskie. Miąższość osadów lodowcowych na omawianym terenie dochodzi do 280 m. Najwyższe wzniesienie osiąga 275 m n.p.m., a najniższym punktem w parku jest jezioro Postawelek (146 m n.p.m.). Tak duże zróżnicowanie wysokości względnych jest rzadko spotykane w Polsce północnej. Głównymi formami rzeźby są wysoczyzny morenowe (wysoczyzna Szurpił i Krzemianki, wysoczyzna Dzierwan, wysoczyzna Hańczańska i wysoczyzna Gulbieniszk) oraz doliny rzeczne (Czarnej Hańczy i Szeszupy). W ich obrębie występuje wiele drugorzędnych form rzeźby terenu:

 • rynny subglacjalne (np. jez. Hańcza)

 • ozy (np. oz turtulski i bachanowski)

 • kemy (np. Góra Zalewki k/Smolnik)

 • tarasy kemowe (nad zachodnim brzegiem jezora Kamenduł)

 • moreny czołowe (np. Góra Cisowa)

 • moreny spiętrzone (na północ od Szurpił)

 • moreny martwego lodu (np. Góra Zamkowa)

 • głazowiska (np. Głazowisko Bachanowo)

 • sandry (np. sandr Smolnicki)

 • zagłębienia wytopiskowe (np. jezioro Jaczno)

 • zagłębienie końcowe (zagłębienie Szeszupy)

 • tarasy rzeczne (w dolinie Czarnej Hańczy)

 • doliny odpływu wód polodowcowych (np. "Wilczy jar" k/Smolnik)

 • dolina zawieszona (tzw. "dolina Gaciska")

 • dolinki denudacyjne (nad jez. Szurpiły).

 

 1. Mapa Geomorfologiczna SPK

 2. Mapa Geologiczna

 3. Mapa Użytkowania Terenu SPK