GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
ZAMÓWIENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM BEZ STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Malesowizna-Turtul, 26 listopada 2014 roku

 

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy", Malesowizna - Turtul 24, 16-404 Jeleniewo tel. 87 569 18 01, fax  87 569 76 36

www: www.spk.org.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pod nazwą  „Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego” realizowanego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  1. Zadanie podzielono na 2 części obejmujące:

Część 1. Wykonanie nawierzchni z kamienia polnego na powierzchni ok. 1040 m2 wraz z murkami z kamienia polnego o dł. 94 mb i instalacją stalowej, dwuskrzydłowej bramy przesuwnej

Część 2. Wykonanie elementów małej infrastruktury i zieleni w tym:

1)  Rozbiórka dwóch i przeniesienie 3 drewnianych wiat. Budowa pergoli i podestu na drzewie. Budowa stalowego stelaża na 4 kajaki.

2)  Wykonanie trawników ok. 600 m2, ogrodu ziołowego o pow. 200 m2 (min. 15 gatunków ziół) i zielonego labiryntu z wierzby 384 m2

3)  Budowa drewnianych kładek na gruncie pow. ok. 275 m2 oraz remont kapitalny pomostu na wodzie 11,5 m2

4)  Budowa ścieżki edukacyjnej i sprawnościowej z elementami placu zabaw wraz z dostawą elementów wyposażenia w formie modeli, plansz i rzeźb (kilkadziesiąt elementów o różnym stopniu skomplikowania i wielkości)

  1. Szczegółowy zakres prac budowlanych, dostaw i usług oraz warunki udziału w postępowaniu zawarto w SIWZ i dokumentacji projektowej dostępnej na stronie www.spk.org.pl
  2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lat.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  4. Termin wykonania zamówienia 15 maja 2015
    1. Postępowanie prowadzone będzie w dwóch etapach. Do etapu 2 - złożenie ofert cenowych dopuszczone zostaną 3 oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert złożonych do I etapu. Ocena dokonana zostanie wg, kryteriów:

1)              Doświadczenie  40%.

2)              Kwalifikacje oraz dorobek artystyczny 40%.

3)              Okres gwarancji 10%.

4)              Złożenie oferty na realizację całości zamówienia 10 pkt.

  1. Oferty należy złożyć do dnia 09.12.2014 godz. 10:00 w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Malesowizna - Turtul 24, 16-404 Jeleniewo
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Malesowizna - Turtul 24, 16-404 Jeleniewo  dnia 09.12.2014 godz. 10:05
  3. Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie www.spk.org.pl i przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

Zawiadomienie o wyniku pierwszego etapu postępowania na realizację zadania pn. "Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego" PDF DOC

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "OCHRONA I POPULARYZACJA SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO (OBSZARU NATURA 2000) POPRZEZ EDUKACJĘ PRZYRODNICZĄ I UKIERUNKOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO"

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "OCHRONA I POPULARYZACJA SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO (OBSZARU NATURA 2000) POPRZEZ EDUKACJĘ PRZYRODNICZĄ I UKIERUNKOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO"