GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza jest jednym ze statutowych zadań parków krajobrazowych. Istniejący od 1976 roku Suwalski Park Krajobrazowy od kilkunastu lat prowadzi działalność edukacyjną, która przyjmuje bardzo zróżnicowane formy.

W naszej ofercie edukacyjnej znajduje się:

 • program edukacyjny „Krajobraz” skierowany do zorganizowanych grup szkolnych przebywających w bazie edukacyjno-noclegowej przy SPK w ramach „Zielonej szkoły w Turtulu”

 • zajęcia terenowe skierowane do dzieci i młodzieży przygotowywane w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie tematyczne oraz gotowe materiały przygotowane przez Park

 • zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych szkół

 • warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli

 • szkolenia i spotkania dla agrokwaterodawców oraz mieszkańców Parku, poruszające nie tylko problemy ochrony przyrody i krajobrazu, ale także wskazujące nowe kierunki działań, kultywujące tradycję oraz integrujące mieszkańców Parku

 • konkursy wiedzy o Parku oraz o parkach krajobrazowych Polski

 • konkursy plastyczne i literackie o tematyce przyrodniczej i kulturowej

 • wystawy o tematyce przyrodniczej i kulturowej

 • ścieżki poznawcze

 • imprezy edukacyjne

 • akcje cykliczne

 • wydawnictwa edukacyjne

Adresatami naszych działań są:

 • uczniowie i nauczyciele z różnych poziomów nauczania

 • studenci

 • samorządy lokalne i mieszkańcy Parku

 • zorganizowane grupy turystyczne oraz turyści indywidualni

Każdego roku siedzibę Suwalskiego Parku Krajobrazowego odwiedza około 8 tys. osób.

01.jpg
Zajęcia w szkole
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
09.jpg
08.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg