GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Pomniki przyrody

POMNIKI PRZYRODY W SUWALSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Brak większych powierzchni starodrzewu w istniejących obecnie lasach na terenie SPK, decyduje o szczególnie ważnej roli przyrodniczej i krajobrazowej występujących tutaj starych, dorodnych drzew. Między innymi, dlatego 22 pojedynczych drzew oraz dwie grupy drzew w parku i otulinie objęto ochroną jako pomniki przyrody. Wiele z nich znajduje się w parku podworskim w Starej Hańczy oraz w rejonie miejscowości Dzierwany. Jako pomniki przyrody chronionych jest także 15 okazałych głazów narzutowych.

Park, jako Ostoja Suwalska, jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (PLH 200003).

alejalipowa w starej haczy.jpg
alejalipowa w starej haczy.jpg
pomnikowa grusza w starej haczy.jpg
pomnikowy gaz - szurpiy.jpg

Opracował: Paweł Siwak