GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: turtulspk@gmail.com
Rezerwaty przyrody

Na terenie parku znajdują się cztery obszary o szczególnych walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych, które są objęte ochroną rezerwatową: „Jezioro Hańcza”, „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą”, „Głazowisko Łopuchowskie”, „Rutka” (głazowisko Rutka). Dla pięciu jezior w parku nadano status użytków ekologicznych, ze względu na prowadzony w ich obrębie program reintrodukcji niektórych rzadkich gatunków ryb (jeziora: Kojle, Perty, Purwin, Szurpiły i Jeglówek).

REZERWAT „JEZIORO HAŃCZA”

10. jezioro hacza. a. markiewicz.jpg
poprzednie  strona 1/10  następne
1. rezerwat jezioro hacza. p. malczewski.jpg
10. jezioro hacza. a. markiewicz.jpg
11. podwodne ki ramienic.jpg
12. jezioro hacza. a. markiewicz.jpg

REZERWAT „GŁAZOWISKO BACHANOWO NAD CZARNĄ HAŃCZĄ”

7.rezerwat bachanowo.jpg
poprzednie  strona 2/2  następne
5.gaz narzutowy - rezerwat gazowisko bachanowo.jpg
6.rezerwat bachanowo.jpg
7.rezerwat bachanowo.jpg

REZERWAT „GŁAZOWISKO ŁOPUCHOWSKIE”

1_rezerwat gazowisko opuchowskie.jpg
Pisklęta zielononóżki kuropatwianej
poprzednie  strona 1/2  następne
1_rezerwat gazowisko opuchowskie.jpg
2_rezerwat gazowisko opuchowskie.jpg
4_rezerwat gazowisko opuchowskie.jpg
3_rezerwat gazowisko opuchhowskie.jpg

REZERWAT „RUTKA”

10. gazowisko zim.jpg
poprzednie  strona 1/3  następne
1. rezerwat rutka.jpg
10. gazowisko zim.jpg
11. gazowisko zim.jpg
2. rezerwat rutka.jpg

Opracował: Paweł Siwak