GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Cykl zajęć "Bogactwo, znaczenie i ochrona rodzimej flory Suwalskiego Parku Krajobrazowego"
piątek, 16 grudnia 2011 08:40

Teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego to obszar typowo rolniczy. Ponad 70 % obszaru stanowią pola uprawne, pastwiska i łąki. Mimo silnej presji człowieka flora tego terenu jest bardzo bogata. Występuje tu około 700 gatunków roślin zielnych. Wśród nich 54 podlega ochronie całkowitej oraz 17 ochronie częściowej; 56 gatunków uznanych jest za rzadkie i zagrożone, z tego 13 znajduje się w polskiej Czerwonej księdze roślin. Młodoglacjalny krajobraz oraz surowy klimat sprzyjają obecności na tym terenie wielu rzadkich gatunków, które stanowią relikty glacjalne oraz gatunki o charakterze borealnym (północnym).

Spotkania edukacyjne z cyklu „Bogactwo, znaczenie i ochrona rodzimej flory Suwalskiego Parku Krajobrazowego” realizowane były we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu SPK i okolicy. Podczas spotkań uczniowie poznali cenne i rzadkie gatunki roślin występujące w Parku oraz gatunki obce spotykane w naszej florze. Dowiedzieli się czy warto je wprowadzać i jakie mogą być tego skutki. Poznali również znaczenie roślin w życiu i gospodarce człowieka – rośliny wykorzystywane w kuchni, w lecznictwie i kosmetologii. W zajęciach wzięło udział 305 osób.