GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Z Suwalszczyzny do Wisztyńca
wtorek, 22 listopada 2011 06:53

18 listopada 2011 r. Suwalski Park Krajobrazowy uczestniczył w międzynarodowym seminarium pt. "Udostępnianie turystyczne obszarów chronionych pogranicza polsko-litewsko-rosyjskiego przy trójstyku granic Wisztyniec”, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Na seminarium spotkali się przedstawiciele trzech krajów: Polski, Litwy i Rosji. W trakcje spotkania dyskutowano o problemach związanych z turystyką trnasgraniczną. Uczestnicy zapoznali się z potencjałem najatrakcyjniejszych obszarów okolic trójstyku i wymienili się doświadczeniami. Przedstawiciele parków krajobrazowych z Polski i Litwy (Sylwia Karbowska z Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Anna Naruszewicz z Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Dyrektor Wisztynieckiego Parku Regionalnego - Nerijus Paskauskas) oraz właściciel firmy "Ekoturyzm" i radny Rejonu Oziersk - Pavel Elizarov przedstawili prezentacje dotyczące zagospodarowania turystycznego i udostępniania obszarów chronionych na przykładzie Polski i Litwy, a także omówili rozwój turystyki na południowym wschodzie Obwodu Kaliningradzkiego.

Po części wykładowej uczestnicy udali się na przejazd szlakiem obszarów chronionych. Odwiedzili m.in. Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz Wisztyniecki Park Regionalny.

Seminarium było częścią projektu „Trójstyk granic – punkt graniczny Wisztyniec – łączy regiony i narody” wspieranego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”.