GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Spotkania edukacyjne z cyklu „Dziedzictwo kulturowe Suwalskiego Parku Krajobrazowego”
poniedziałek, 28 marca 2011 00:00

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Najczęściej utożsamiamy dziedzictwo kulturowe z architekturą i sztuką. Jednak formy gospodarowania (np. sposoby uprawy roli) i wiele innych przejawów życia i rozwoju społeczności stanowią też elementy naszej kultury.

 

Spotkania edukacyjne z cyklu „Dziedzictwo kulturowe Suwalskiego Parku Krajobrazowego” realizowane były we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu SPK i okolicy. Zajęcia prowadzone były przez Paulinę Brezgieł i Sylwię Karbowską. Podczas spotkań uczniowie poznali historię osadnictwa, dowiedzieli się w jaki sposób stawiano kiedyś budynki, jakie materiały wykorzystywano do ich budowy (drewno, kamień, glinę itp.). Poznali również dawne zawody, narzędzia i sprzęty domowe, elementy stroju ludowego, obyczaje, obrzędy oraz gwarę suwalską. W zajęciach wzięło udział 398 osób.