GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
I Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych
poniedziałek, 14 lutego 2011 00:00

Suwalski Park Krajobrazowy w dniach 11 – 12 lutego 2011r. uczestniczył w I Ogólnopolskim Forum Przewodników Turystycznych, które odbyło się na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie. Organizatorem Forum był Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.

Program Forum obejmował prezentacje i wystąpienia zaproszonych gości m.in.: na temat: prawnych aspektów wykonywania zawodu przewodnika, turystyki osób niepełnosprawnych, przewodnictwa na obszarach przyrodniczo chronionych, współpracy nauczyciela i przewodnika podczas wycieczek szkolnych oraz nowoczesnych metod prezentacji dziedzictwa kulturowego w przestrzeni miejskiej.

Podczas przerw w obradach Forum uczestnicy mogli się udać do stoisk podlaskich parków krajobrazowych i narodowych, w celu zaczerpnięcia informacji o regionie. Na stoisku Suwalskiego Parku Krajobrazowego znalazły się również materiały otrzymane od Wigierskiego Parku Narodowego i Starostwa Powiatowego w Suwałkach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W Forum wzięło udział około 100 przewodników turystycznych z całej Polski. Było to doskonałe miejsce na promocję naszego regionu.

Przygotowane materiały trafiły do osób najbardziej zainteresowanych turystyką – przewodników turystycznych. Miejmy nadzieję, że zainteresowanie naszym stoiskiem przełoży się na wzrost przyjazdów turystów do naszego regionu w nadchodzącym sezonie turystycznym.